Historia

Namnet Sällskapet Lärgökarna går tillbaka till mitten av 50-talet. Föreningen startades av Gunnar Broman. 1963  hölls den första uppvisningen i Hembygdsparken i Ängelholm, på Svenska Flaggans Dag. 1968 ansökte föreningen om medlemskap i svenska ungdomsringen.


Idag ingår föreningen i 

Folkdansringen - på riksnivå samt

Folkdansringen Skåne - på distriktsnivå

Se dessa för bredare info och fler aktiviteter!